เทคนิคการแต่งบ้าน

ดาวน์โหลด

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน การขอสินเชื่อบ้าน
ปัจจุบันนับว่า บ้าน เป็นสิ่งที่ใช้สร้างรากฐานของชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่การซื้อบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะจะต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อหรือสร้างบ้าน ซึ่งหลายคนก็ยังไม่มีเงินจำนวนมากพอ ดังนั้นกระปุกดอทคอมจึงขอนำเสนอสินเชื่อสำหรับคนอยากมีบ้านแต่ทุนทรัพย์ยัง ไม่พร้อม กับสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินกันจ้า ..

 
  คุณสมบัติของผู้กู้
 
          มีอาชีพที่มั่นคง
           มีรายได้ที่แน่นอน
           มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ
 
          1. กู้เพื่อซื้อที่ดินเตรียมปลูกสร้างอาคาร
          2. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
          3. กู้เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
          4. กู้เพื่อซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่
          5. กู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
          6. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน
 
  วงเงินกู้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
 
          1. วัดจากราคาประเมินหลักทรัพย์ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 และไม่เกินร้อยละ 90 กรณีห้องชุด
          2. วัดจากราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ ต้องไม่เกินร้อยละ 80 หรือไม่เกินร้อยละ 70 กรณีซื้อห้องชุด
          3. วัดจากราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง ต้องไม่เกินร้อยละ 100
 
          โดยระยะเวลาการชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้ขอกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 
  อัตราดอกเบี้ย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

           1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบพิเศษ)
 
                     1.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปี
 
                          1.1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 1 ร้อยละ 1.25
                          1.1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 คือ MLR - 2.00
                          1.1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป คือ MLR - 0.50
 
                     1.2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี
 
                          1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.45
                          1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 4 เป็นต้นไป คือ MLR - 0.50
 
          อย่างไรก็ตามหากผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 14 โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 
           2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบลอยตัว)

                     2.1 ไม่เกิน 5 แสนบาท คือ MLR - 0.50
                     2.2 ไม่เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR - 0.25
                     2.3 เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR
                     2.4 กู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
                          2.4.1 ไม่เกิน 3 ล้านบาท คือ MLR + 1.00
                          2.4.2 เกิน 3 ล้านบาท MLR + 2.00
 
          อย่างไรก็ตามหากผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 14 โดยอัตราดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 
  หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้ในเบื้องต้น มีดังนี้
 
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส
          2. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
 
  หลักฐานที่อื่น ๆ ที่ต้องใช้เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพของผู้กู้

           1. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างบริษัท จะต้องมี
 
                     1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส
                     1.2 สลิปเงินเดือน หรือ ใบเสียภาษีเงินได้
                     1.3 สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
                     1.4 สำเนาเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)
           2. การประกอบอาชีพอิสระ
 
                     2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ รายชื่อผู้ถือหุ้น
                     2.2 Statement
                     2.3 งบการเงิน
                     2.4 อื่น ๆ แต่ต้องแสดงที่มาของรายได้
 
  การแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีหลักฐานเพิ่มจากหลักฐานปกติ ดังนี้
 
          1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
          2. แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
          3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และใบเสร็จรับเงินดาวน์
          4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)
          5. ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 
 
          นี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังชั่งใจจะสร้างบ้านแต่ทุนทรัพย์ยัง ไม่พร้อม สินเชื่อบ้านธนาคารออมสินก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยเหลือคุณได้ไม่มากก็น้อยจ้า
 

จัดสวนด้วยตัวเอง

  [ ดูทั้งหมด >> ]
หมวด: จัดสวนด้วยตัวเอง...
เรื่อง : จัดสวนขนาดเล็กด้วย...
ผู้ชม : 6490 ครั้ง 
หมวด: จัดสวนด้วยตัวเอง...
เรื่อง : สวนหิน
ผู้ชม : 4757 ครั้ง 
หมวด: จัดสวนด้วยตัวเอง...
เรื่อง : สไตล์สวนบาหลี
ผู้ชม : 6956 ครั้ง 
หมวด: จัดสวนด้วยตัวเอง...
เรื่อง : สวนแนวตั้ง
ผู้ชม : 16363 ครั้ง 

การตกแต่งบ้าน

  [ ดูทั้งหมด >> ]
หมวด: การตกแต่งบ้าน
เรื่อง : ไอเดียเพ้นท์สีผนัง...
ผู้ชม : 2142 ครั้ง 
หมวด: การตกแต่งบ้าน
เรื่อง : ตกแต่งห้องน้ำขนาดเ...
ผู้ชม : 2050 ครั้ง 
หมวด: การตกแต่งบ้าน
เรื่อง : แบบห้องครัวสไตล์โม...
ผู้ชม : 1751 ครั้ง 
หมวด: การตกแต่งบ้าน
เรื่อง : ไอเดียการตกแต่งภาย...
ผู้ชม : 1395 ครั้ง 
เรียนภาษาออนไลน์

ฮวงจุ้ย

  [ ดูทั้งหมด >> ]
หมวด: ฮวงจุ้ย
เรื่อง : เปลี่ยนกระถางธูป...
ผู้ชม : 1122 ครั้ง 
หมวด: ฮวงจุ้ย
เรื่อง : การวางตี่จู้เจ้าที...
ผู้ชม : 843 ครั้ง 
หมวด: ฮวงจุ้ย
เรื่อง : จุดดี ตั้งเจ้าที่...
ผู้ชม : 795 ครั้ง 
หมวด: ฮวงจุ้ย
เรื่อง : บ้านเว้าแหว่ง
ผู้ชม : 878 ครั้ง 

แบบบ้านแจกฟรี

  [ ดูทั้งหมด >> ]
บ้านแบบประหยัด แบบที่ 1
บ้านแบบประหยัด แบบที่ 1
บ้านประหยัดแบบที่ 1 เป็นบ้านแบบประหยัดสมชื่อค่ะ ตัวบ้านเป็นแบบบ้านชั้นเดียว ออกแบบอย่างประหยัดในลัก...
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบที่ 1
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบที่ 1
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข เป็น บ้านชั้นเดียว ที่มีขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกภายในบ้านไ...
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบที่ 2
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบที่ 2
บ้านชั้นเดียวจากการออกแบบ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองอีกแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมสำหรับครอบครัวที่...