เทคนิคการแต่งบ้าน

ดาวน์โหลด

ข้อเสนอสำหรับลูกค้าเก่า สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม จากธ.ไทยพาณิชย์
บ้านหลังน้อยของคุณที่ผ่อนมา เป็นระยะเวลานาน หากอยากให้งอกเงยอีกครั้ง กระปุกดอทคอมมีข้อเสนอดี ๆ จากธนาคารไทยพาณิชย์ที่ใจดีมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าเก่ามาฝากกันจ้า ซึ่งสินเชื่อที่ว่านี้ก็คือ สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม ที่จะมอบวงเงินกู้เพิ่มเติม ขอเพียงแค่คุณผ่อนบ้านตรงทุกงวด ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติผู้ขอกู้

1. เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้าน SCB ที่ใช้บริการสินเชื่อบ้าน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์

3. มีสัญชาติไทย

ลักษณะบริการ


 1. รับวงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 5 ล้านบาท*

 2. รับเงินเพิ่ม ผ่อนเท่าเดิม**

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

           ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)


เอกสารประกอบการสมัคร


เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

         สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

         สำเนาทะเบียนบ้าน

         สำเนาทะเบียนสมรส

          สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส

         สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

         สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

         สำเนาบัตรประชาชนผู้จำนอง/ผู้จำนำ (กรณีผู้จำนอง/ผู้จำนำ กับผู้สมัครไม่ใช่ บุคคลเดียวกัน)

         สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารไทยพาณิชย์


เอกสารแสดงรายได้


กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

         ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน

          เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน


กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

         เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)


กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

         เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

         ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)


หมายเหตุ

            *ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านรายเก่าของธนาคาร ที่มีผลการผ่อนชำระตรงตามเงื่อนไข (ผ่อนเท่ากับอัตราผ่อนชำระต่อเดือนที่ธนาคารฯ กำหนด)

            ** ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทบทวนการให้สินเชื่อ และเปลี่ยนแปลงวงเงินให้สินเชื่อ หรือไม่ผ่านการอนุมัติวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารฯ กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


            ทั้งนี้ท่านจะเบิกใช้สินเชื่อได้ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดทำเอกสารตามแบบ เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารฯ กำหนดครบถ้วน และธนาคารฯ ได้พิจารณาอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว รวมทั้งได้มีการเพิ่มวงเงินจำนองตามรายละเอียดที่ธนาคารฯ แจ้งให้ทราบ (ในกรณีที่ยอดหนี้เดิมของท่านและวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารฯ อนุมัติดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่าวงเงินจำนองเดิม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            ธนาคารไทยพาณิชน์ทุกสาขา หรือ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-777-7777

จัดสวนด้วยตัวเอง

  [ ดูทั้งหมด >> ]
หมวด: จัดสวนด้วยตัวเอง...
เรื่อง : จัดสวนขนาดเล็กด้วย...
ผู้ชม : 6486 ครั้ง 
หมวด: จัดสวนด้วยตัวเอง...
เรื่อง : สวนหิน
ผู้ชม : 4746 ครั้ง 
หมวด: จัดสวนด้วยตัวเอง...
เรื่อง : สไตล์สวนบาหลี
ผู้ชม : 6945 ครั้ง 
หมวด: จัดสวนด้วยตัวเอง...
เรื่อง : สวนแนวตั้ง
ผู้ชม : 16360 ครั้ง 

การตกแต่งบ้าน

  [ ดูทั้งหมด >> ]
หมวด: การตกแต่งบ้าน
เรื่อง : ไอเดียเพ้นท์สีผนัง...
ผู้ชม : 2138 ครั้ง 
หมวด: การตกแต่งบ้าน
เรื่อง : ตกแต่งห้องน้ำขนาดเ...
ผู้ชม : 2048 ครั้ง 
หมวด: การตกแต่งบ้าน
เรื่อง : แบบห้องครัวสไตล์โม...
ผู้ชม : 1748 ครั้ง 
หมวด: การตกแต่งบ้าน
เรื่อง : ไอเดียการตกแต่งภาย...
ผู้ชม : 1389 ครั้ง 
เรียนภาษาออนไลน์

ฮวงจุ้ย

  [ ดูทั้งหมด >> ]
หมวด: ฮวงจุ้ย
เรื่อง : เปลี่ยนกระถางธูป...
ผู้ชม : 1118 ครั้ง 
หมวด: ฮวงจุ้ย
เรื่อง : การวางตี่จู้เจ้าที...
ผู้ชม : 840 ครั้ง 
หมวด: ฮวงจุ้ย
เรื่อง : จุดดี ตั้งเจ้าที่...
ผู้ชม : 790 ครั้ง 
หมวด: ฮวงจุ้ย
เรื่อง : บ้านเว้าแหว่ง
ผู้ชม : 876 ครั้ง 

แบบบ้านแจกฟรี

  [ ดูทั้งหมด >> ]
บ้านแบบประหยัด แบบที่ 1
บ้านแบบประหยัด แบบที่ 1
บ้านประหยัดแบบที่ 1 เป็นบ้านแบบประหยัดสมชื่อค่ะ ตัวบ้านเป็นแบบบ้านชั้นเดียว ออกแบบอย่างประหยัดในลัก...
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบที่ 1
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบที่ 1
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข เป็น บ้านชั้นเดียว ที่มีขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกภายในบ้านไ...
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบที่ 2
บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข แบบที่ 2
บ้านชั้นเดียวจากการออกแบบ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองอีกแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมสำหรับครอบครัวที่...